Het certificeren

De NVRD heeft het initiatief genomen om via het instrument certificering, beeldgericht werken in de openbare ruimte te borgen. Hiermee draagt zij bij aan een effectief en efficiënt beheer van de buitenruimte en het verbeteren en structureren van de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.