Klachtenprocedure

In het reglement van de normcommissie Beeldgericht Werken zijn regels omtrent de behandeling van klachten en beroepen opgenomen. Voor klachten dient u zich in eerste instantie te wenden tot de certificatie instelling waarmee een overeenkomst is gesloten. Klachten die NIET kunnen worden afgedaan als interpretatievraag en klachten die NIET kunnen worden afgedaan door de certificatie instellingen kunnen, voorzien van dagtekening, ondertekend met de naam van de klager en met argumenten omkleed worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de normcommissie Bas Peeters, peeters@nvrd.nl

Reglement normcommissie Beeldgericht Werken