Kosten (en vergoeding)

De audits worden uitgevoerd door certificatie instellingen. De bepaling van de audittijd (in mandagen) is vastgelegd in het certificatieschema waarin hiernaar wordt verwezen.
De bepaling van de audittijd moet gebaseerd zijn op de tabellen van IAF MD 5 ‘Duration of QMS and EMS Audits’ en is afhankelijk van het aantal werknemers en vestigingen. De certificatie instelling moet voorafgaand aan de audit bepalen of de audittijd verminderd kan worden om reden dat het managementsysteem van de organisatie aantoonbaar aan vergelijkbare eisen voldoet.
Ter indicatie: 1-15 medewerkers (4 mandagen) en 56-100 medewerkers (8 mandagen).

Gemeenten kunnen de kosten (voor een deel) vergoeden vanuit de zwerfafvalvergoeding. Slimmer reinigen en certificeren is een van de bestedingscategorieën van de zwerfafvalvergoeding (€ 1,18 per inwoner per jaar).