Proces van Certificatie

Bij certificering wordt veelal de volgende weg bewandeld:

Interne audit of 0-meting
De eerste stap naar het behalen van het Keurmerk is het uitvoeren van een interne audit of 0-meting volgens de eisen van de norm. Hiermee ontstaan een helder beeld van de bestaande situatie en verbeterpunten, op basis waarvan maatregelen genomen kunnen worden. De interne audit kan zelf worden uitgevoerd of door een ingehuurd adviseur.

Externe audit
Als een organisatie klaar is voor het Keurmerk kan een derde partij (certificatie instelling) op basis van een bijbehorende beoordelingsrichtlijn beoordelen of de organisatie voldoet aan de eisen uit de richtlijn. Dit kan in aanvulling op of samen met de audit voor andere kwaliteitssystemen zoals ISO 9001. De certificatie op grond van het certificatieschema wordt aangevraagd bij een certificerende instelling die op grond van een overeenkomst met de schemabeheerder gerechtigd is tot het gebruik van dit schema en het beeldmerk behorend bij het certificaat.
Op dit moment heeft de NVRD als schemabeheerder een overeenkomsten gesloten met Kiwa voor het uitvoeren van de keuringen. Hebt u al een eigen certificerende instelling die nog niet over een licentie beschikt? Laat het ons weten. Dan nemen wij contact met ze op.

Certificatie
Op basis van de interne en externe audit kan een certificaat worden uitgereikt. Met dit certificaat verklaart de certificatie instelling dat de organisatie werkt conform de eisen uit de beoordelingsrichtlijn. Certificaat houdende organisaties worden opgenomen in het register Keurmerk Beeldschoon van de NVRD waarmee de erkenning officieel is en de organisatie gemachtigd is het Keurmerk Beeldschoon te voeren.

De certificatie instelling moet minimaal jaarlijks een controle-audit plannen en uitvoeren en iedere drie jaar een audit voor her-certificatie.