Beoordelingsrichtlijn

De Kwaliteitseisen zijn door de Normcommissiebeeldgericht werken en in samenspraak met de sector opgesteld. De beoordelingsrichtlijn is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd. De beoordelingsrichtlijn bevat eisen met betrekking tot:

  • Kwaliteitsmanagementsysteem,
  • Het management van middelen (werving en opleiding personeel)
  • En procesbeschrijvingen met eisen voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Zie de beoordelingsrichtlijn ‘Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken in de buitenruimte’.