Voor wie is het bedoeld?

Alle organisaties die zich richten op beeldgericht beheer van de openbare ruimte kunnen zich certificeren. Het keurmerk richt zich op het kwaliteitssysteem van zowel organisaties in de rol van de opdrachtgever (regisserend beheerder)  als organisaties in de rol van de uitvoerder (uitvoerende beheerder Het gaat hierbij om:

  • Regievoerende gemeenten,
  • Gemeenten met een eigen uitvoerende dienst,
  • Overheid gedomineerde bedrijven,
  • Private aannemers
  • En andere uitvoerende partijen zoals sociale werkbedrijven.