Wat is de relatie met andere kwaliteitsystemen?

Het Keurmerk Beeldschoon is een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor beeldgericht werken. Veel van de eisen komen overeen met de eisen uit bijvoorbeeld ISO9001. Onderdelen van het Keurmerk kunnen prima worden geïntegreerd in de ISO9001-systematiek. Het Keurmerk Beeldschoon is een procescertificaat en kan goed worden gecombineerd bijvoorbeeld met certificaten vakmanschap in het kader van Groenkeur.