Wat zijn de voordelen?

De toegevoegde waarde van het Keurmerk Beeldschoon is gelegen in het feit dat het een landelijk aanvaarde norm stelt voor beeldgericht werken in het beheer van de openbare ruimte. De voordelen van certificatie zijn verschillend voor betrokken partijen. Voor opdrachtgevers is het vooral een bewijs dat er wordt gewerkt  met een goed bedrijf of uitvoerende dienst. Voor opdrachtnemers en uitvoerende diensten is het een systeem waarmee ervoor wordt  dat blijvend op de meest effectieve manier wordt gewerkt. Voor beiden geldt dat het  keurmerk de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer verbetert en structureert.

De belangrijkste voordelen voor de opdrachtgever zijn:

 • Bewijs dat er wordt gewerkt met een goed bedrijf of uitvoerende dienst
 • Bewijs dat de uitvoering deskundig en effectief geschiedt
 • Goede manier om een geschikte opdrachtnemer te selecteren
 • Opdrachtnemer/uitvoerende dienst kan vooral worden aangesproken op de manier van organiseren van het proces en niet alleen op het resultaat.
 • Er is er geen uitgebreide bestekmonitor nodig.
 • Discussies over gerealiseerde resultaten, oorzaken en boetes worden vermeden
 • Biedt de gelegenheid om de regiefunctie op afstand in te vullen.

De belangrijkste voordelen voor de opdrachtnemer/uitvoerende diensten zijn:

 • Aantoonbaar maken dat men in staat is om kwaliteit te leveren
 • Blijvende aandacht voor de werkwijze
 • Stok achter de deur binnen de eigen organisatie
 • Methode om de kwaliteit voortdurend te verbeteren
 • Voordelen bij aanbestedingen
 • Manier om kwaliteitsmanagement te vertalen naar de werkvloer
 • Discussies over gerealiseerde resultaten, oorzaken en boetes worden vermeden
 • Opdrachtgever heeft minder de neiging op de stoel uitvoerder te gaan zitten.