Eerste Keurmerk Beeldschoon uitgereikt aan Cyclus N.V.

Vandaag is op de dag van de Openbare Ruimte  het eerste Keurmerk Beeldschoon uitgereikt aan Cyclus N.V.

Met het Keurmerk toont Cyclus N.V. als eerste organisatie in Nederland aan dat het voldoet aan de eisen voor kwaliteitsmanagement voor beeldgericht werken in de buitenruimte. Beeldgericht werken is een werkwijze die is gericht op het voortdurend realiseren van een gewenst of afgesproken kwaliteitsniveau.  Cyclus N.V. voldoet aan de landelijke norm voor deze werkwijze zoals die is vastgelegd in het Keurmerk Beeldschoon.

Beeldgericht werken is al sinds enige jaren gemeengoed bij het beheer van de openbare ruimte. Beeldgericht werken gaat echter niet vanzelf. Beeldgericht werken stelt hoge eisen aan de competenties van het personeel en vereist een goed georganiseerde aansturing van de mensen op straat en het vastleggen en borgen van deze manier van werken in de organisatie. Het Keurmerk Beeldschoon stelt een landelijke aanvaarde norm voor beeldgericht werken en is gericht op het kwaliteitssysteem van zowel organisaties in de rol van opdrachtgever als opdrachtnemer.

Norm
De norm is ontwikkeld door de NVRD als onderdeel van het programma Gemeente Schoon maar richt zich op alle ambitiethema’s op het gebied van schoon en heel. De NVRD treedt op als onafhankelijk schemabeheerder en heeft hiertoe een normcommissie ingesteld. Het Keurmerk Beeldschoon is een geaccrediteerd keurmerk.

Nadat Cyclus N.V. al een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de norm door het laten uitvoeren van een proefaudit is Cyclus N.V. nu de eerste organisatie in Nederland die in het bezit is van het Keurmerk Beeldschoon. De audit is uitgevoerd door Kiwa Nederland B.V.

Op de Dag van de Openbare ruimte, 28 september om 11:15 uur, neemt Walter van Kessel, operationeel directeur van Cyclus N.V. het certificaat officieel in ontvangst van Bas Peeters van de NVRD en Rense Kuil van Kiwa Nederland B.V.