Gemeente Huizen zet eerste bestek in de markt met Keurmerk Beeldschoon

De gemeente Huizen heeft op 11 oktober als eerste gemeente een bestek op de markt gebracht waarbij van de inschrijver wordt geëist dat hij op termijn in het bezit is van het Keurmerk Beeldschoon. Het Keurmerk Beeldschoon  om schrijft de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken in de buitenruimte. De aanbesteding heeft betrekking op een integraal wijkbestek voor onderhoudswerkzaamheden beplantingen, bomen en onkruidbestrijding op verharding. Na Cyclus NV uit Gouda, die op 28 september als eerste organisatie het Keurmerk Beeldschoon in ontvangst mocht nemen krijgt het Keurmerk Beeldschoon via deze aanbesteding ook bekendheid in de private markt.

 

De NVRD heeft het initiatief genomen om via het instrument certificering, beeldgericht werken in de openbare ruimte te borgen. Hiermee wil zij bijdragen aan een effectief en efficiënt beheer van de buitenruimte en aan het verbeteren en structureren van de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.