Keurmerk Beeldschoon op de dag van de openbare ruimte

De NVRD verzorgt een deelsessie op de dag van de openbare ruimte op 28 en 29 september. De deelsessie 'Kwaliteitsborging beeldgericht werken, makkelijker dan gedacht'.
Deze sessie die twee keer wordt verzorgd staat in het teken van het NVRD Keurmerk Beeldschoon. De voltooiing van dit project nadert het einde en inmiddels heeft de eerste audit plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten krijgen deelnemers een korte toelichting op het Keurmerk Beeldschoon, de mogelijke inpassing in ISO en de eerste ervaringen.
Het NVRD Keurmerk Beeldschoon geeft een aantal handvatten om te borgen dat beeldgericht werken ook daadwerkelijk gebeurt zoals het is bedoeld is. Het Keurmerk biedt vele voordelen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het certificatieschema vertoont verrassend veel overlap met ISO 9001 en is in feite een vertaling is van dit kwaliteitsmanagementsysteem naar onze dagelijks beroepspraktijk. De eerste NVRD-leden hebben de waarde van het Keurmerk inmiddels erkend.

Deelname is gratis, aanmelden kan via http://www.openbareruimte.nl/nl/home