NVRD en het Keurmerk

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar. Het Keurmerk Beeldschoon is door de NVRD ontwikkeld in het kader van het programma Gemeente Schoon, een programma waarin Rijkswaterstaat gemeenten ondersteund bij de aanpak van zwerfafval.

Meer informatie www.nvrd.nl